Konferencja

Informacje ogólne

VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej

Data: 13-15 września 2007 r.

Miejsce: Polska Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1

Sekretariat Zjazdu/Recepcja

Godziny otwarcia:

W sekretariacie Zjazdu odbywać się będzie:
Za udział w Zjeździe przysługuje 25 punktów edukacyjnych.

Identyfikatory - Kolor
Zarząd Główny/Wykładowcy/Goście Honorowi - Czerwony
Komitet Organizacyjny Zielony
Uczestnicy Żółty
Osoby towarzyszące Pomarańczowy
Przedstawiciele firm Niebieski

Wstęp na salę obrad i wystawę firm będzie możliwy tylko dla osób posiadających identyfikatory

Slide room 1 znajduje się na parterze obok windy,
slide room 2 na parterze między salami C i D

Uroczystość otwarcia
Czwartek, 13 września 2007 roku (SALA A)
17.00-19.00 Ceremonia otwarcia
19.00-20.00 Koncert Zespołu Muzyki Dawnej Capella Gedanensis

Program imprez towarzyszących:

Czwartek, 13 września 2007 roku (SALA A)

20.30 Koktajl powitalny

Piątek, 14 września 2007 roku (CENTRALNE MUZEUM MORSKIE)

20.00 Impreza Get Together Party Występ zespołu Detko Band

Uczestnikom zjazdu proponujemy również udział w następujących wycieczkach: Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie udziału w wycieczce w dniu poprzedzającym w recepcji do godziny 12.00. Minimalna grupa 8 osób.

Walne Zgromadzenie Członków PTMR
Piątek, 14 września 2007 roku (SALA D) 16.45­17.45

Wystawa firm:
Wystawa firm odbędzie się w dniach 13-15 września 2007 roku w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej.

Przewodniczący Komitetu Naukowego:
prof. dr hab. med. Janusz Siebert

Kontakt w sprawach naukowych:
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej AM
Regionalny Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych
ul. Dębinki 2
80-211 Gdańsk
Tel.: (58) 349 15 75
Faks: (58) 349 1576
Mail: kmr@amg.gda.pl

Kontakt w sprawach organizacyjnych:
VM Group Sp. z o.o.
Ul. Świętokrzyska 73
80-180 Gdańsk
Tel.: (58) 326 78 17, (58) 320 94 54
Faks: (58) 320 94 59
Mail: tomasz.halaczkiewicz@viamedica.pl

Wszystkie nadesłane prace będą recenzowane. Po zaakceptowaniu przez recenzentów, prace zostaną opublikowane w kwartalniku "Family Medicine & Primary Care Review". Prace będą również prezentowane w formie plakatów w czasie moderowanych Sesji Plakatowych.

Prosimy o przygotowanie prac zjazdowych w formie "Małych prac naukowych" ("Conference papers") oraz w formie plakatu o wymiarach 70x100 cm.

Poniżej zamieszczamy szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu przygotowania pracy do druku.

Małe prace naukowe - instrukcja dla autorów.

Prace będą drukowane w kwartalniku Family Medicine & Primary Care Review na 2. pełnych stronach.

Prosimy o przygotowanie tekstu w programie Microsoft Word, czcionka 12 pkt, według następujących wskazówek.
  1. Tytuł pracy w języku polskim i angielskim, nazwisko/nazwiska autora/autorów, miejsce zatrudnienia oraz imię i nazwisko kierownika placówki - do 600 znaków ze spacjami. Przy przesyłaniu gotowej pracy do Redakcji wymagane jest również określenie wkładu pracy każdego z autorów w przeprowadzenie badań i przygotowanie artykułu.
  2. Streszczenie w języku polskim i angielskim wraz ze słowami kluczowymi (3-6 słów kluczowych wg Medical Subject Headings, MeSH) - do 2200 znaków ze spacjami każde, z podziałem na: cel, materiał i metody, wyniki oraz wnioski.
  3. Tekst pracy wraz z podaniem na końcu adresu do korespondencji, telefonu, e-maila - do 6600 znaków ze spacjami.

Uwaga: liczbę znaków można kontrolować w lewej dolnej części paska na ekranie komputera podczas otwierania pliku (ukazująca się liczba znaków obejmuje spacje) lub w górnym pasku narzędzi wybieramy Narzędzia a następnie Statystyka wyrazów .

Przesyłanie prac umożliwia "System obsługi prac", będący linkiem do strony internetowej czasopisma Family Medicine & Primary Care Review.

Po zalogowaniu się w "Login, Paper submission" prosimy wybrać "Conference papers". Po zamieszczeniu pracy zgodnie z instrukcjami Redakcji, proszę kliknąć "Send".

Przypominamy, że ostateczny termin przesyłania prac upływa z dniem 3 czerwca 2007 r. o godz. 22.00.Copyright © 2006 VM Group